บรรยากาศ

The Greenery Central Suites Apartment & Hotel
171 สันทรายก้อม ซอย 2 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 052-000-220 หรือ 09-06060609
greenery.suites@gmail.com​